Skolebestyrelsesvalg 2022

Vær med til at sætte retningen for dit barns hverdag
Vil du have indflydelse på dit barns skolegang, kan du stille op som kandidat til skolebestyrelsen på Stavnsholtskolen, når vi afholder valg i maj. Den nye skolebestyrelse tiltræder august 2022.

Har du som forælder overvejet, om du skulle stille op? Du tænker måske, at det er sådan noget kedeligt og svært arbejde, som tager en masse tid, men sådan er det slet ikke.

Som forælder i skolebestyrelsen har du faktisk rigtigt meget indflydelse. For det første er det vedtaget ved lov, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være forældre, hvilket betyder at bestyrelsen sikrer forældrenes stemme i skolens udvikling. Skolebestyrelsen er en del af skolens samlede ledelse og det er bestyrelsen, der udlægger retningslinjer og principper for skolens virke.

Skolebestyrelsen:

• Er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe.
• Er med til at følge op på skolens virke og faglighed.
• Tilrettelægger det gensidige ansvar mellem skole og hjem.
• Fastsætter antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
• Fastsætter retningslinjer for klassedeling.
• Fastsætter retningslinjer for fordeling af arbejdet mellem lærerne.
• Fastsætter principper for, hvordan man kan arbejde med flere medarbejdere i undervisningen.
• Fastsætter overordnede rammer for skolefritidsordningen.
• Kan udarbejde retningslinjer for alt muligt andet.
   (ja, du læste rigtigt! Skolebestyrelsen kan i princippet lave principper for alt omkring skolens virksomhed)
• Er i dialog med kommunen om skolens arbejde og udvikling.
• Vedtager ordensregler.
• Godkender skolens budget.
• Arbejder for, at skolens fysiske rammer kan stå mål med de tidssvarende behov.
• Deltager i ansættelser af nye medarbejdere.

Stil op til skolebestyrelsen
Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til Skolesekretær Susanne Lyhne sly@furesoe.dk, inden 1. maj 2022.

Relevant link

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen

 

Del: