Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

FFO (Furesø Fritids Ordning) på Stavnsholtskolen er en integreret del af en sammenhængende skoledag, hvor eleverne oplever en helhed i dagligdagen. Der er et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, som understøtter denne helhedstænkning. Det betyder, at der er pædagoger med i planlægning, gennemførelse og evaluering af elevernes læring.På skolen er alle børnehaveklasseelever tilknyttet Turbodragen. Turbodragen har særligt fokus på en god og tryg skolestart. Turbodragen har ligeledes et udvidet samarbejde med børnehaverne i lokalområdet gennem hele året.
Raketten er Stavnsholtskolens tilbud for 1.-3. klasses elever. Raketten har særligt fokus på værkstedstilbud, bevægelse, trivsel og kammeratskaber. 3. klasses elever lærer ansvar under frihed for at blive klar til at gå i klub.
Stavnsholtskolens FFO vægter et godt og varieret tilbud om eftermiddagen, hvor eleverne udfordres motorisk, kreativt og socialt. FFOen benytter sig i høj grad af de attraktive omgivelser i deres planlægning.

Stavnsholt FFO - et aktivt, lærende, udviklende og legende fritidsliv

Stavnsholt FFO består af to huse, Turbodragen der huser 0. klasserne og Raketten der huser 1 - 3 klasserne.

 • Børn og bevægelse

  Cykling er en vigtig del af livet på Stavnsholt FFO. Fra 0.kl vil der være cykeltræning da vi bruger cyklerne til at bevæge os rundt i nærområdet til forskellige aktiviteter samt arrangementer.

  Leg og bevægelse er i fokus i hverdagen. Det er vigtigt for os, at der er masser af plads til selvstyrende leg samt voksenstyrede aktiviteter i og uden for huset.

  Stavnsholt FFO har en bred vifte af faciliteter og rekvisitter såsom egen multi/kunststofs bane, Farum Arena, mooncars, rulleskøjter, skateboards, levende stratego, sjippetov mm.

 • Brug af lokalområdet

  Vi tager ud i lokalområdet på små ture til søen, i skoven, skolelandbruget, kanoklubben, Farum bytorv, fodboldbanerne ved Arenaen samt besøg ved de andre FFO’er og fritidshjem i nærheden.

 • Børn og deres udvikling

  Vi vægter at alle børn oplever at være en del af et fællesskab ved at have venner og føle at man hører til.

  Vi arrangerer rollespil, laver trivselsprojekter, deltager i andelsforeningens aktiviteter (bl.a. daglejr) og meget mere.

 • Socialt

  Støtter vi børnene i at danne venskaber og relationer. Vi lærer dem også at håndtere konflikter.

 • Personligt

  Vi planlægger aktiviteter som tilgodeser og udvikler alle børn

 • Inklusion

  Vi arbejder målrettet på, at det enkelte barn føler sig inkluderet i fællesskabet. Vi skaber små lege og læringsmiljøer, hvor børnene har mulighed for trække sig fra det store fællesskab.

 • Det gode fritidsliv

  Vi byder på en vifte af tilbud og muligheder hvor børnene kan forvalte deres egen tid ved at gå til og fra mellem voksenstyrede tilbud og egen leg.

Stavnsholt Udvalgt Indhold

Kontakt

Stavnsholt FFO

 

Turbodragen

Telefon: 7235 7620

Raketten

Telefon: 7235 7640

 

 

Del: