• Grundplanstegning
 • Vikardækning

  Skolen har et fast vikarkorps tilknyttet skolen, som kontaktes ved behov.

 • Skema

  Skema

 • Ringetider og frikvarter

  Skoledagen starter kl. 08.00 og lærerne har pligt til at være i klassen 07.55.

  Det første frikvarter er fra 09.30-09.50.

  Fra kl. 11.20-12.00 er der spisepause/frikvarter.

  Fra kl. 13.30-13.45 er der skoledagens tredje og sidste frikvarter.

 • Gårdvagter

  Alle fra det pædagogiske personale er som en del af deres arbejdstid forpligtet til være gårdvagt. Skolen område er inddelt i gårdvagtszoner.

 • Stavnsholtskolens kantine

  Stavnsholtskolens kantine

 • Forsikring

  Som kommunal institution har skolen har ikke tegnet ulykkesforsikring for skolens elever. Derfor er det vigtigt, at man som forældre har tegnet en privat ulykkesforsikring på sit barn.
  Hvis elever medbringer værdigenstande, er det derfor på eget ansvar. Skolen har ikke erstatningspligt ved tyveri eller hærværk.

 • Elevfravær

  Lovligt fravær og anmodning om ekstraordinær frihed
  Hvis forældre skriftligt anmoder om ekstraordinær frihed ifm. særlige familie begivenheder, lægebesøg mv. dvs. fra 1 time til 3 dage, er det kontaktlærerne der vurderer dette og giver tilladelse hertil samt registrerer dette som lovligt fravær.

  Hvis forældrene anmoder om ekstraordinær frihed (over 3 dage) skal henvendelsen ske skriftligt til kontaktlæreren. I den konkrete vurdering lægges der vægt på, om fraværet ikke har negativ betydning for:

  • Elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder
  • Elevens motivation og læringsparathed
  • Elevens alsidige udvikling


  Eller

  • Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder

  Hvis kontaktlæreren modtager en anmodning om ekstraordinær frihed (over 3 dage) og vurderer, at dette ikke umiddelbart er foreneligt med elevens faglige- og trivselsmæssige udvikling jf. ovenstående fire kriterier inddrages nærmeste leder med henblik på at træffe afgørelse herom.

Del: