Vejledning i 7. – 9. klasse

 • UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 • kollektiv vejledning for alle

 • gruppevejledning

 • individuel vejledning


UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse

 • Uddannelse og Job

 • Erhvervspraktik

 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. kl. med det sigte, at den unge bliver uddannelsesparat

 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, Furesø kommunes uddannelsesaften

 • Information vejledningsportaler som fx evejledning.dk, ug.dk og uno ung

 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

 • Uddannelsesplan

 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg


Ud fra elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen i samarbejde med skolen elevens uddannelsesparathed i 8.+ 9. klasse og i forbindelse med elevens ansøgning til en ungdomsuddannelse i 9. klasse. Nærmere herom vil blive oplyst via Aula.


UU-vejleder

UU-vejleder træffes på skolen torsdage kl. 9-14
Uddannelsesvejleder Anita Dahl
Tlf.: 72 16 58 20
Mail: ndh4@furesoe.dk

Del: