Læring

Forskning viser, at elever lærer mere i løbet af skoledagen, når de har tydelige læringsmål for deres faglige og personlige udvikling, og når de har en god dialog med deres lærer om, hvordan de lærer og udvikler sig optimalt.

Et læringsmål beskriver ikke, hvad der undervises i, men hvad det er, eleven skal lære af et undervisningsforløb. På skolen arbejder vi med læringsmål for hele klassen og læringsmål for den enkelte elev.

Vi arbejder ud fra et læringssyn, hvor:

  • Eleverne møder udfordringer, der øger deres faglige niveau og får dem til at stå på tæer.

  • Målene for undervisningen er synlige for eleverne, og der følges op på dem.

  • Eleverne får erfaring med at anvende viden og værktøjer.

  • Eleverne bliver bevidste om egne læreprocesser, har medbestemmelse og tager ansvar.

  • Trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger.

  • Innovation og kreativitet er centrale parametre i læringen på Stavnsholtskolen. Eleverne skal kunne sætte deres viden i spil i forhold til problemløsning og nytænkning.

Del: