VISION FOR STAVNSHOLTSKOLEN


Stavnsholtskolen er en af Danmarks mest ambitiøse skoler. Vi insisterer på at stå på tæer, og arbejder som professionelle læringsfællesskaber systematisk med at skabe de bedst mulige rammer for vores elever og personale på skolen.

Stavnsholtskolen er et anerkendende fællesskab. Det mærker og ser man i vores værdisæt, vores adfærd, vores læringsmiljøer og i vores sprog. Vi skaber deltagelsesmuligheder for alle i små og store fælleskaber, og danner eleverne til at indgå i, og bidrage til, vores demokratiske samfund.

Stavnsholtskolen er vores skole. Vi er elevernes skole, personalets skole, forældrenes skole og sammen tager vi et fælles ansvar for hinanden og skolen. Vi stiller krav til hinanden, både internt og eksternt, da vi ved, at vi er afhængige af hinanden, og at vi alle vokser af det.

På Stavnsholtskolen er eleven i centrum. Vi underviser i elevernes nærmeste udviklingszone og tilpasser læringsmiljøet efter elevernes læringsbehov.

  • Vi arbejder bl.a. ud fra True Norths fundament-, karakter-, og læringskompas.
  • Vi arbejder eksperimenterende og projektorienteret i innovative designprocesser.

På den baggrund skaber vi, i samarbejde med elever, forældre og det omkringliggende samfund, en varieret og vedkommende undervisning, der giver eleverne det bedst mulige læringsudbytte samt et udfordrende og spændende, men også trygt og rart sted at tilbringe en stor del af deres børneliv.

 

Del: