Vigtig information til forældre 0. - 3. klasse!

Såfremt der opstår behov for nødpasning i uge 12 eller uge 13 skal i kontakte skoleleder Henrik Hansen på mobil: 7216 5677. Det kan ske i tidsrummet kl. 11 - 12 mandag til fredag.

MvH

Ledelsen

Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle elever skal stå på tæer fagligt gennem hele skoleforløbet. Skolen vægter, udover det faglige miljø, en stærk trivsel. Skolens elever skal opleve tryghed i klassen, på årgangen – med elever, lærere og pædagoger. Vi arbejder med det mål at være det mest attraktive skoletilbud i byen.

 • Fællesskaber

  Stavnsholtskolen bygger på en viden om, at forskellige elever lærer bedst sammen. Vi har mange forskellige elever med forskellig baggrund – det ser vi som en stor ressource. Det giver eleverne en stærk fællesskabsforståelse, tolerance og forståelse for omverdenen.

 • Vision

  Stavnsholtskolen er en af Danmarks mest ambitiøse skoler.

  Stavnsholtskolen er et anerkendende fællesskab. Det mærker og ser man i vores værdisæt, vores adfærd, vores læringsmiljøer og i vores sprog. Vi inkluderer ikke, men skaber deltagelsesmulighed for alle.

  Stavnsholtskolen er vores skole, vi er elevernes skole; personalets skole; forældrenes skole, og sammen tager vi et fælles ansvar for hinanden og skolen.

  Vi stiller krav til hinanden, både internt og eksternt, da vi ved, at vi er afhængige af hinanden, og at vi alle vokser af det.

  På Stavnsholtskolen er eleven i centrum. Vi underviser i elevernes nærmeste udviklingszone og tilpasser læringsmiljøet efter elevernes læringsbehov.

  Vi arbejder ud fra True North’s fundament-, karakter-, og læringskompas.

  Vi arbejder eksperimenterende og projektorienteret – undersøger, afprøver, fejler og fortsætter.

  På den baggrund skaber vi i samarbejde med elever, forældre og det omkringliggende samfund, en varieret og vedkommende undervisning, der giver eleverne det bedst mulige læringsudbytte, samt et udfordrende og spændende, men også trygt og rart sted at tilbringe en stor del af deres børneliv.

 • En skole i bevægelse

  Skolen har nogle af Danmarks bedste idrætsfaciliteter med Farum Arena, som benyttes til al idrætsundervisning på skolen. Derudover udnyttes de skønne omgivelser omkring skolen samt Furesøen og skoven aktivt i skolens dagligdag. Vi arbejder med at skabe en kobling mellem teori og praksis, så eleverne oplever, eksperimenterer og lærer i naturen.

 • Sunde børn lærer bedst

  På Stavnsholtskolen arbejder vi på at give eleverne viden om og adgang til en sund tilværelse. Det betyder, at sundhed er et vigtigt element i undervisningen gennem skoleforløbet. Herudover finder vi det vigtigt, at eleverne i løbet af skoledagen har adgang til sund kost. Skolens kantine er omdrejningspunktet i denne tilgang, hvor alle skolens elever dagligt kan købe sund og nærende mad. Vi har 99% økologi i kantinen. 

  I skolens kantine bliver der produceret sunde snacks, varierede varme måltider samt gode og næringsrige sandwich. Vi forventer, at elevernes møde med sunde kostvaner i skoletiden har en afsmittende effekt ift. deres kostadfærd samlet set.

 • Skolens samarbejde med fritidstilbud

  Stavnsholtskolen samarbejder med de private fritidstilbud Furesøgård og Solhøjgård. Det er vores målsætning at alle vores elever oplever helhed i dagligdagen. Der er pædagoger fra Furesøgård og Solhøjgård tilknyttet 0.-6. klassetrin.

Del: