• Skoleparat
 • Sådan melder du dit barn ind i 0. klasse

  Er dit barn født i 2018 eller tidligere, er det nu tid til indskrivning i 0. klasse med start til august 2024.

  Selve indskrivningen i Furesø Kommune foregår digitalt via borger.dk fra midt oktober 2023 og 3 uger frem.

  Læs mere om indskrivning, skoledistrikter og udskudt skolestart på Furesø Kommunes hjemmeside. 

  Du kan få mere generel information om skolestart og skolevalg på borger.dk.

  Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen og er i fuld gang med forberedelserne.

 • En tryg skolestart for dig og dit barn

  En tryg skolestart for dig og dit barn

  Overgangen fra børnehave til skole kan føles som en stor forandring for både børn og forældre. Der er mange nye ansigter, omgivelser og rutiner, i skal lære at kende.

  På Stavnsholtskolen ønsker vi at give både børn og forældre en tryg skolestart, og vi begynder forberedelserne allerede et år inden, dit barn har sin første skoledag.

  Sådan sikrer vi den bedste skolestart for dit barn:

  • Vi besøger alle børnehaverne i vores skoledistrikt, så børnene kan se, hvem vi er. Vi snakker lidt om, hvad en skole er, og hvad man laver hos os, og vi hører, hvad børnene selv tænker om at begynde i skole.

  • Børnehaverne besøger os, ved forskellige arrangementer på skolen, det er blandt andet på vores motionsdag og når de mindre børn laver juleteater.

  • Vi inviterer til informationsmøde for forældre, når det er tid til at melde sit barn ind. Vi kalder det skoleindskrivning. Mødet holdes om efteråret og er kun for voksne. Her kan du møde lærere og pædagoger fra 0. klasse, vi fortæller om livet og hverdagen på skolen, og vi fortæller om vores arbejde med dit barns læring, trivsel og udvikling.

  • Vi bor side om side med fritidsordningen (FFO), og vi arbejder tæt sammen om at skabe en tryg, overskuelig og alligevel afvekslende hverdag. En del af børnehavebørnene begynder i FFO allerede i februar, og en anden del begynder i maj.
   Det giver både børn og voksne god tid til at besøge hinanden og lære hinanden at kende, inden den første skoledag midt i august. Det er muligt at besøge FFOen hele året, flere børnehaver benytter sig af at tage på en lille tur for at se FFOen og vores legeplads. Her kan man tage sin madpakke med og få et glas saft.

  • Inden børnene starter i FFOen har de altid været på besøg sammen med deres børnehave for at se stedet og lære de voksne at kende.
  • Vores dør er altid åben for børn og forældre, der ønsker en samtale eller gerne vil besøge skolen inden skolestart.

   

 • Liv og læring i 0. klasse.

  Liv og læring i 0. klasse

  At starte i skole er en stor begivenhed i et barns liv. Vi ønsker at alle børn, der starter på Stavnsholtskolen, får den bedst mulige skolestart og det sker i et tæt samarbejde med jer forældre.
  Fælleskabet – både de store og de små vægtes højt og vi arbejder fra starten med at skabe stærke fælleskaber og en kultur, hvor børnene omgås med glæde, respekt og omsorg. Det er både på klasseniveau og på hele 0. årgang, da mange af vores undervisningsforløb foregår på mindre hold på tværs af klasserne.
  Leg er et centralt element i vores undervisning og vi lægger vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter.


  Den gode start på dagen

  Jeres barn kan møde i klassen fra kl. 7.50, hvor klassens voksne står klar til at tage imod og give en god, tryg og rolig start på dagen. Her er det også muligt for jer forældre at give en kort besked til den voksne, hvis der er behov for det.
  For at understøtte vores mål om en tryg og rolig start på skoledagen, starter hver dag så vidt muligt ens. Vi starter med samling i klassen, hvor vi snakker om kalender, hvilken dag og måned det er og vi får en snak om, hvad der skal ske i løbet af dagen.


  Sådan lærer dit barn at læse

  På Stavnsholtskolen arbejder vi differentieret og systematisk med dit barns mundtlige og skriftsproglige udvikling. Vi benytter os af flere forskellige systematikker og metoder.

  Læsefidusen

  • Et forskningsbaseret læsebogssystem som understøtter elevernes viden og erfaringer inden for sprog, og som dagligt udvikler deres viden om tale- og skriftsproget.
  • Eleverne skal sammen med læsefidusen hver dag synge, lege, spille, lytte, læse og skrive.


  Dialogtræning

  I den dialogiske træning arbejder børnene med at udvikle deres mundtlige kompetencer og generelle sproglige udvikling. Målet med dialogerne er at understøtte flest mulige børn i at tale mest muligt om så mange ting som muligt. Vi benytter materialer udviklet af Børne- og undervisningsministeriet.


  Guided Reading

  Eleverne læser i små grupper med støtte fra en lærer eller pædagog, der guider dem gennem læsning og samtaler om bogens handling.
  Undervejs træner eleverne i små hold nogle enkle, effektive teknikker, der hjælper dem med at lære nye ord, at bygge små sætninger og til sidst at læse og forstå hele tekster.


  Opdagende skrivning

  Metoden opdagende skrivning lader børnene opdage skriftens lydprincip ved at de selv eksperimenterer med at skrive.
  I skriveprocessen arbejder eleverne systematisk med sammenhængen mellem lyd og bogstav og skriver sig dermed ind i læsningen.

   

 • Generel indskrivning
Del: