Stavnsholtskolen har hen over skoleåret 2020-21 og 2021-22 arbejdet med at definere hvilke værdier eller pejlemærker vores skole skal bære præg af.

Dette arbejde er sket i elevrådet, skolebestyrelse, ledelse og i personalegruppen, der i sidste ende har valgt 5 værdier, som udgangspunkt for vores videre arbejde.

De fem værdier og pejlemærker er:

 • Fællesskab
  Fordi vi er en skole hvor man hører til, er en del af noget større og har gode relationer.

 • Glæde
  Fordi vi nyder at være på skolen og deltage i aktiviteter med hinanden.

 • Anerkendelse
  Fordi vi behandler hinanden ordentligt og får hinanden til at vokse.

 • Nysgerrighed
  Fordi vi gerne vil dygtiggøre os og fordi vi er interesserede i hinanden og den verden som
  omgiver os.

 • Dannelse
  Fordi vi bliver så dygtige vi kan til at mestre fagenes kompetencemål og forberedes til at indgå
  i det demokratiske samfund med de bedst mulige forudsætninger.

 

I skoleåret 2021-22 har personalegruppen arbejdet med enkelte prøvehandlinger for at fremme værdierne på skolen. Her har der særligt være fokus på at støtte op om fællesskabet efter flere år med Corona hjemsendelser og restriktioner.

I skoleåret 2022-23 vil personalet arbejde videre med flere tiltag og eleverne vil have to hele skoledage, hvor de arbejder med værdierne ud fra et elevperspektiv.

Målet er at skolens værdier og pejlemærker er synlige på skolen i både rum og handling.

 

Del: