En skole i bevægelse

På Stavnsholtskolen har vi et stærkt fokus på bevægelse og idræt. Skolen har nogle af Danmarks bedste idrætsfaciliteter med Farum Arena, som benyttes til al idrætsundervisning på skolen. Derudover udnyttes de skønne omgivelser omkring skolen samt Furesøen og skoven aktivt i skolens dagligdag. Vi vægter et læringssyn, hvor det teoretiske bliver spejlet i praksis. Det betyder, at vi arbejder målrettet på at skabe en kobling mellem teori og praksis, så eleverne oplever, eksperimenterer og lærer i naturen.

Sunde børn lærer bedst

På Stavnsholtskolen arbejder vi på at give eleverne viden om og adgang til en sund tilværelse. Det betyder, at sundhed er et vigtigt element i undervisningen gennem skoleforløbet. Herudover finder vi det vigtigt, at eleverne i løbet af skoledagen har adgang til sund kost. Skolens kantine er omdrejningspunktet i denne tilgang, hvor alle skolens elever dagligt kan købe sund og nærende mad. Vi sigter mod 70-80 % økologi i kantinen.
I skolens kantine bliver der produceret sunde snacks, varierede varme måltider samt gode og næringsrige sandwich. Vi forventer, at elevernes møde med sunde kostvaner i skoletiden har en afsmittende effekt ift. deres kostadfærd samlet set.

Skolens samarbejde med fritidstilbud

Stavnsholtskolen samarbejder med de private fritidstilbud Furesøgård og Solhøjgård. Det er vores målsætning at alle vores elever oplever helhed i dagligdagen. Der er pædagoger fra Furesøgård og Solhøjgård tilknyttet 0.-6. klassetrin.
Vi har et særligt fokus på at udnytte de fælles faciliteter omkring Stavnsholtskolen, Furesøgård og Solhøjgård både i forhold til faglig læring og fritidsdelen.

Del: